Prokuraerklæring

For at sikre, at bestillinger kun foretages af berettigede personer, som har prokura til at forpligte virksomheden, ved bestilling af varer på Daimler Scandinavia ApS's webshop, skal alle personer med login til handel udfylde nedenstående og erklæringen skal underskrives af bruger samt fra en underskrift berettiget fra virksomheden.

Nedendenstående dokument åbnes, udskrives, udfyldes og sendes til Daimler Scandinavia ApS's adresse, eller faxes på +45 4450 3641.

Download

Prokura

For at læse dokumentet kræves Acrobat Reader.

Hvis du ikke har Acrobat Reader kan du downloade programmet her.

Salgs- og Leveringsbetingelser for Daimler Scandinavia ApS